• Бидний Эрхэм Угсаа
  • We present this show as a tribute and thanks to our beautiful planet, Earth. Each and every one of us can make a difference in preserving our environment and the planet.

Бидний Эрхэм Угсаа

News Thumbnail

Төвдийн Буддизм.

Төвдийн Буддизм: Нигүүлсэхүй хамгийн чухал. (Төвд хэлээр)

News Thumbnail

Др. Холли Робертс

Др. Холли Робертс – Үзгээр энхтайван ба нигүүлсэх ухааны үрийг суулгана.

News Thumbnail

Жэйнизм

Жэйнизмийн хайрлагч сэтгэл – Эртний билэг ухаанаар орчин үеийн амьдралыг залахуй

News Thumbnail

Мормончууд.

Др. Крим Фостер болон Мормончууд амьтдын төлөө

News Thumbnail

SERV

SERV –Ёс зүй ба шашинлаг цагаан хоолтнуудын нийгэмлэг

News Thumbnail

Др. Говинда Тандон

Непалын Вежетарианизм: Соёлын эксперт, амьтан өмгөөлөгч Др. Говинда Тандоны ярилцлага (Непал хэлээр)

News Thumbnail

Амьдрал гэж нэрлэдэг Зочид Буудал

Амьдрал гэж нэрлэдэг Зочид Буудал – 2001 оны 6 сарын 23, Фресно, КА, АНУ

News Thumbnail

Дэлхийн Шашнуудын Парламент

Дэлхийн Шашнуудын Парламент – 1999 оны 12 сарын 1-2, Өмнөд Африк (Зулу Хэлээр)

News Thumbnail

Жинхэнэ-Чанараа дотооддоо чагнахуй.

LЖинхэнэ-Чанараа дотооддоо чагнахуй – 2000 оны 5 сарын 5, Таоюань, Формоса

News Thumbnail

Гэгээрэл бол бүх зүйлд зориулсан хэрэгсэл

Гэгээрэл бол бүх зүйлд зориулсан хэрэгсэл-1993 оны 4 сарын 14, Вашингтон, АНУ

News Thumbnail

Жинхэнэ Христ Хүч

Жинхэнэ Христ Хүч – 1999 оны 5 сарын 30, Хелсинки, Финлянд

News Thumbnail

Лууз, Чуанг Зу болон Тэнгэрлиг хөгжим.

Лууз, Чуанг Зу болон Тэнгэрлиг хөгжим – 1993 оны 2 -аар сарын 28, Формоса